ד"ר שגב שני

המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב,

סמנכ"ל רפואה ורגולציה, קבוצת ניאופרם