ד"ר אריאל המרמן

מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות תרופתיות,

משרד הרופא הראשי, שירותי בריאות כללית

12.07.2017
13:23